Thảm cuộn Art Classic 5- Horizon
Thảm cuộn Art Classic 5- Horizon
Chất liệu 100% BCF Solution 2400 Denier
Khổ rộng 3.66m
Kiểu dệt Loop Pile
Mật độ 1/10
Trọng lượng sợi 880g/m2
Tổng độ dầy 8mm
Kiểu đế ActionBac
Xuất xứ USA
Độ dài cuộn 30m
not rated Đọc tiếp
Thảm trải sàn
Thảm cuộn Bright
Chất liệu 100% Polypropylene BCF
Khổ rộng 3.66m, 4.0m
Kiểu dệt Plain Level Loop
Mật độ 1/10
Trọng lượng sợi 410gr/m2
Tổng độ dầy 6mm
Kiểu đế Enhanced Synthetic Backing
not rated Chưa bao gồm thuế Lựa chọn các tùy chọn
Thảm trải sàn
Thảm cuộn Bromo
Chất liệu 100% BCF Olefin
Khổ rộng 4.0m
Kiểu dệt Level Loop Pile
Mật độ 1/10
Trọng lượng sợi 825gm/m2
Tổng độ dầy 6mm
Kiểu đế Action Black
Xuất xứ Indonesia
not rated Chưa bao gồm thuế Lựa chọn các tùy chọn
Thảm trải sàn
Thảm cuộn Crest
Chất liệu 100% BCF Solution
Khổ rộng 3.66m
Mật độ 1/10
Kiểu dệt Level Loop Pile
Trọng lượng sợi 680gr/m2
Tổng độ dầy 7mm
Kiểu đế Action Black
Xuất xứ Dubai
not rated Chưa bao gồm thuế Lựa chọn các tùy chọn
THẢM CUỘN FLORENCE FL
THẢM CUỘN FLORENCE FL

Chất liệu :Polypropylene BCF
Độ cao sợi :5mm
Trọng lượng sợi :750 Gr/m2
Kiểu đế : Đế lưới
Kích thước :4*35m
Màu sắc :FL1, FL2, FL3, FL4, FL7
Xuất xứ :Indonesia
Trạng thái :Có sẵn

not rated Đọc tiếp
Tham cuon-FL3
THẢM CUỘN FLORENCE FL3

Chất liệu :Polypropylene BCF
Độ cao sợi :5mm
Trọng lượng sợi :750 Gr/m2
Kiểu đế : Đế lưới
Kích thước :4*35m
Màu sắc : FL3
Xuất xứ :Indonesia
Trạng thái :Có sẵn

not rated Đọc tiếp
THẢM CUỘN FLORENCE FL7
THẢM CUỘN FLORENCE FL7

Chất liệu :Polypropylene BCF
Độ cao sợi :5mm
Trọng lượng sợi :750 Gr/m2
Kiểu đế : Đế lưới
Kích thước :4*35m
Màu sắc , FL7
Xuất xứ :Indonesia
Trạng thái :Có sẵn

not rated Đọc tiếp
tham cuon
THẢM CUỘN MAGENTA – BLUE

Chất liệu :100% BCF Solution
Kiểu dệt :Hi-Low Graphic
Độ dầy :6mm
Trọng lượng sợi :750 Gr/m2
Xuất xứ :Indonesia
Trạng thái :Có sẵn

not rated Đọc tiếp
tham cuon
THẢM CUỘN MAGENTA – GREY

Chất liệu :100% BCF Solution
Kiểu dệt :Hi-Low Graphic
Độ dầy :6mm
Trọng lượng sợi :750 Gr/m2
Xuất xứ :Indonesia
Trạng thái :Có sẵn

not rated Đọc tiếp
Thảm cuộn MI
Thảm cuộn MI
Chất liệu C – Tron Cabled Olefin
Kiểu dệt Enhanced Loop Graphics
Mật độ 1/12
Trọng lượng sợi 1050gm/m2
Tổng trọng lượng 2400gm/m2
Độ cao sợi 4mm
Tổng độ dầy 6mm
Kiểu đế Synthetic Polypropylene
Độ dài cuộn 30m
Khử tĩnh điện Permanent
not rated Chưa bao gồm thuế Lựa chọn các tùy chọn
thảm trải sàn
Thảm cuộn ML
Chất liệu 100% BCF Olefin
Độ cao sợi 6mm
Tổng độ dầy 8mm
Độ dài cuộn 35m
Khổ rộng 4.0m
Kiểu dệt Hidden Loop Graphic
Phạm vi sử dụng Văn phòng
Trọng lượng sợi 825gm/m2
Xuất xứ Indonesia
not rated 180,000  Chưa bao gồm thuế Lựa chọn các tùy chọn
Tham trai san
Thảm cuộn một màu BH
Khổ rộng 4.0m
Chất liệu 100% BCF Olefin
Trọng lượng sợi 365gr/m2
Phạm vi sử dụng Văn phòng
Độ dài cuộn 40m
Độ cao sợi 4mm
not rated Chưa bao gồm thuế Lựa chọn các tùy chọn